Spoločnosť Dansac vás chce ubezpečiť, že naša schopnosť dodávať stomické potreby nie je v súčasnosti ovplyvnená pandémiou koronavírusu (COVID-19).