Co je stomie?

Stomie je slovo řeckého původu, které znamená vyústění nebo otvor. Stomie je chirurgicky vytvořený vývod (z tlustého střeva, tenkého střeva nebo močového ústrojí) přes stěnu břišní. Stomie mohou být dočasné nebo trvalé. Nejčastějšími typy jsou kolostomie, ileostomie a urostomie. Péče o stomii se liší v závislosti na typu stomie.

Dočasná stomieje vytvořena na dobu určitou a to většinou z důvodů zajištění hojení komplikovaných pooperačních stavů.

Trvalá stomieje řešením bez možnosti návratu do původního stavu (například úplné odstranění konečníku, odstranění močového měchýře).

Stomie je chirurgicky vytvořený vývod (z tlustého střeva, tenkého střeva nebo močového ústrojí) přes stěnu břišní.

Vlastnosti stomie

  • Zdravá stomie má červenou barvu, která značí, že je stomie dobře prokrvená.
  • Povrch stomie je obvykle vlhký a měkký – podobně jako tkáň zevnitř úst.
  • Stomie nemá nervová zakončení, a proto není citlivá.
  • Kůže kolem stomie by měla být neporušená a vypadat stejně jako kůže na jiných částech těla.
  • Obvykle bývá vyšita pouze jedna stomie. Existují však i případy, kdy musí být vyoperován více než jeden otvor.

Pokud vaše stomie nevykazuje tyto znaky, poraďte se se svou stomasestrou nebo ošetřujícím lékařem.

Vlastnosti stomie