Kolostomie

Produkty - typy stomií

Kolostomie je vývod na tlustém střevě a jde o nejčastější typ stomie. Může být dočasná nebo trvalá. Může být vytvořena jedním otvorem (zbývající část střeva se vyvede skrze břišní stěnu) nebo dvěma otvory, tzv. dvouhlavňová stomie (dochází k vyvedení kličky tlustého střeva). Kolostomie může být vytvořena na slepém střevě, na příčné části tlustého střeva nebo na esovité části tlustého střeva. Objem a konzistence stolice jsou individuální a závisí na umístění stomie na střevě. Ve stomii nejsou nervová zakončení, a proto není citlivá.

Kolostomie – jednodílný systém

Kolostomie – jednodílný uzavřený systém

Kolostomie – dvoudílný systém

Kolostomie – dvoudílný uzavřený systém