Irigace a jak na ni

Irigace a jak na ni

Irigace je metoda čištění střev pomocí proudu vody. Její postup by vás měla naučit vaše stomická sestra, ale i my pro vás máme návod, jak na to. Potřebujete k tomu toaletu, čistou vodu a alespoň hodinu času.

Co si připravit

Návod krok za krokem

Příprava

Irigační sada
Sestavte nádobku, hadičku, svorku a kuželovou koncovku. Naplňte nádobku teplou vodou (37 °C) v množství určeném vaší stomasestrou.
Odstraňte váš stomický sáček a očistěte pokožku.
Odstraňte váš stomický sáček a očistěte pokožku. Nádobku na vodu umístěte do výše ramen nebo ještě výše kvůli potřebnému tlaku vody při irigaci. Abyste odstranili veškerý vzduch, nechte otevřenou svorku, aby mohla voda proudit do hadičky, zatímco poklepáváte na stranu hadičky.
Připevněte irigační sáček.
Připevněte irigační sáček. Irigační sáčky Dansac jsou k dispozici s hydrokoloidní lepicí plochou.
Spodní část sáčku umístěte do toalety.
Spodní část sáčku umístěte do toalety. Jemně vložte koncovku do stomie přes otevřenou vrchní část sáčku. Pro snadnější vnoření koncovky do stomie použijte vodu nebo lubrikační gel. Koncovku pevně přidržujte rukou. Otevřete regulační svorku tak, aby voda proudila v požadované rychlosti. Jakmile se střevo naplní potřebným množstvím vody, uzavřete svorku.
Odstraňte koncovku a tím se do sáčku uvolní určité množství vody se stolicí.
Odstraňte koncovku a tím se do sáčku uvolní určité množství vody se stolicí.
Abyste se mohli volně pohybovat, srolujte spodní okraj sáčku a připevněte kolíčky k hornímu okraji
Abyste se mohli volně pohybovat, srolujte spodní okraj sáčku a připevněte kolíčky k hornímu okraji. Střevo by se mělo za normálních okolností vyprázdnit během 20 – 30 minut.
Uvolněte sáček a obsah vyprázdněte do toalety.
Uvolněte sáček a obsah vyprázdněte do toalety.
Odstraňte sáček a očistěte stomii vlažnou vodou a jemným ubrouskem nebo rouškou.
Odstraňte sáček a očistěte stomii vlažnou vodou a jemným ubrouskem nebo rouškou. Než aplikujete váš běžný sáček nebo krytku, ujistěte se, že je pokožka v okolí stomie dokonale suchá.
Aplikujte novou stomickou pomůcku, budu se obvykle jednat o krytku stomie
Aplikujte novou stomickou pomůcku, bude se obvykle jednat o krytku stomie. V počáteční fázi budete možná potřebovat mini sáček.
Odpadkový koš
Rozpojte všechny části irigační soupravy, dobře vyčistěte a osušte. Použitý irigační sáček vyhoďte do odpadu. Irigace je dokončena.

Další rady pro irigaci

 • Irigaci provádějte v intervalech doporučených vaší stomickou sestrou.
 • Proceduru provádějte v klidném prostředí, kde vás nic neruší.
 • Pokud se vám zpočátku nedaří, nevzdávejte se a zkuste pokračovat druhý den.
 • Použijte pouze nezbytné množství vody.
 • Přerušte irigaci v případě nemoci či průjmových stavů. Po vymizení těchto příznaků můžete pokračovat.
 • Chraňte oblečení pro vaše pohodlí a hygienu.
 • Chraňte spodní prádlo ručníkem připevněným v pase.
 • Po naplnění střeva vodou je dobré nechat pár minut koncovku ve stomii, abyste zabránili odtoku vody ze střeva. Můžete rovněž zatlačit prstem na stomii, abyste vodu podrželi uvnitř o několik minut déle. To usnadní uvolňování stolice.
 • Sáček nemusíte vyprazdňovat hned během irigace. Založte konec irigačního sáčku a zajistěte kolíčky. Jakmile se sáček naplní stolicí, vyprázdněte jej do toalety.
Další rady pro irigaci

Když jste na cestách

 • Vždy vozte potřeby pro irigaci v příručním zavazadle.
 • Nezapomeňte si věšáček na pověšení nádobky s vodou.
 • Používejte vždy pitnou vodu.
Rady při cestování

V případě problémů

 • Potíže s vložením koncovky: Pokuste se uvolnit, zkontrolujte prsty nasměrování střeva.
 • Bolest či potíže při proudění vody do střeva: Zastavte tok vody a jemně masírujte podbřišek. Voda nesmí téci moc rychle, musí mít správnou teplotu a nesmí být vzduch v hadičce.
 • Pokud se střevo vyprázdní mezi irigacemi: Potřebujete více času na provedení procedury nebo provádějte irigaci častěji.
 • V případě jakýchkoliv potíží nebo otázek kontaktujte vaši stomickou sestru.