Stomie u dětí

Stomie u dětí

Stomie u dětí

Zdravotní trápení, které v konečném důsledku můžou vést ke stomii, se nevyhýbají ani těm nejmenším. Pokud patříte mezi rodiče nebo opatrovníky dětí s umělým vývodem, pamatujte, že spolupráce je nejdůležitější. I když jde u dětí často jen o dočasné řešení, stále je pro malé neposedy velkým omezením. Níže najdete pouze stručné shrnutí. Více informací pro Vás máme v brožuře, která je ke stažení v pdf.


Nejčastější důvody zavedení stomie u novorozeňat

 • Vrozené vady
 • Porušené orgány

Nejčastější důvody zavedení stomie u dětí

 • Záněty
 • Břišní příhody
 • Onkologická onemocnění

Vliv na psychiku a emoce

 • Stomií může sebevědomí těch nejmenších velmi trpět. Je proto důležité najít jiné způsoby, jak dítěti dodat ztracenou víru v sebe sama.
 • Rodiče hrají v životech malých stomiků zásadní roli. Pomáhají jim adaptovat se na život a zvládat jim každodenní péči.

Péče o dětskou stomii

 • Výměnu stomických pomůcek ani péči o stomii samotnou děti samy nezvládají. Pomáhejte jim! Často je potřeba spolupráce obou rodičů.
 • Dětská bříška potřebují dětské stomické pomůcky.
 • Rodiče nebo pečovatelé potřebují průpravu, aby zvládali výměnu pomůcek, péči o stomii i sledování případných nežádoucích změn.
 • Ošetřování vyžaduje velkou péči, protože dětská kůže je tenká a lehce zranitelná.

Stravování

 • Děti se stomií občas potřebují speciální dietní úpravy. Zvláště pokud má stomie vliv na příjem živin.

Vzdělávání a podpora

 • Je důležité, aby rodiče a pečovatelé měli dostatek informací a podpory například od stomických sester.
 • Jako rodiče malého stomika na to nejste sami. Zapojte se do komunitních nebo podpůrných skupin, které se specializují na péči o děti se stomií.
 • Připojte se k Facebookové skupině Stomici – i stomici mají májové dny. A také k naší skupině Dansac CZ.

Plánování budoucnosti

 • Někdy může být stomie u dětí jen dočasná a cestu do života bez stomie zajistí reverzní operace.
 • U dětí s trvalou stomií je důležité plánování dlouhodobé péče a sledování.
 • Je moc důležité, aby rodiče udržovali pravidelný kontakt s lékaři i stomickou sestrou. Jedině tak zajistí, že jejich dítě dostává nejlepší možnou péči a podporu.