Jednodílný a dvoudílný systém

Jednodílný systém jsou stomické sáčky, jejichž nedílnou součástí je lepicí plocha. Ta se po přizpůsobení otvoru velikosti stomie lepí na pokožku.

Dvoudílný systém tvoří sáček a podložka. Podložka má z vnitřní strany lepicí plochu, kterou se pomůcka připevňuje k tělu. Podložka by měla na pokožce vydržet nejméně dva dny. Sáček dvoudílného systému nemá vlastní lepicí plochu, ale připevňuje se k podložce. Je proto možné ponechat podložku na těle více dní a měnit jen sáčky.


Uzavřené a výpustné sáčky

Jak napovídá název, sáček je v dolní části uzavřen. Tyto sáčky jsou určeny pro kolostomiky. Sáček se nevyprazdňuje, a jakmile je z ⅓ až ½ naplněn stolicí, odstraní se, vyprázdní a vyhodí do koše.

Výpustné sáčky mají na spodní straně otvor, který umožňuje podle potřeby sáček vyprázdnit. Ideálně, jakmile je z ⅓ až ½ naplněn. Tento typ sáčků určen především pro ileostomiky a urostomiky.


Béžové a průhledné sáčky

U většiny sáčků si můžete vybrat, zda chcete jeho béžovou nebo průhlednou variantu. Průhledné sáčky se doporučují pro první dny až týdny po operaci, kdy je třeba stomii častěji kontrolovat.


Vystřihovatelné a předstřižené pomůcky

Vzhledem k tomu, že lepicí plocha pomůcek slouží k ochraně peristomálního okolí, je nutné, aby dobře seděla. Vystřihovatelné lepicí plochy mají vždy základní velikost otvoru, který lze snadno vystřihnout přesně podle velikosti a tvaru stomie. Jsou ideální především po operaci, kdy se velikost stomie může měnit. Jakmile se vaše stomie ustálí a budete znát její velikost, můžete začít používat předstřižené pomůcky, které vám ušetří čas s vystřihováním. Jsou vhodné také pro osoby s omezenou zručností.


Plochá lepicí plocha x konvexní lepicí plocha

Lepicí plocha pomůcek bývá nejčastěji plochá, ale může mít také různou velikost konvexity, což znamená, že vrstva lepicí plochy se směrem ke stomii zesiluje, což poskytuje bezpečnější a šetrnější přilnutí k pokožce a konvexní vložka pomůcky zajišťuje tlak v okolí stomie a pomáhá povytáhnutí stomie do sáčku. Konvexní produkty jsou vhodné na zanořené nebo retrahované stomie, na stomie v kožní řase či záhybu, na stomie na nebo pod úrovní kůže, na nesprávně vyšité stomie apod. Použití konvexních produktů vždy konzultujte se stomickou sestrou nebo ošetřujícím lékařem.