Kolostomie - obecné informace

Je vývod na tlustém střevě a jde o nejčastější typ stomie. Může být dočasná nebo trvalá. Může být vytvořena jedním otvorem (zbývající část střeva se vyvede skrze břišní stěnu) nebo dvěma otvory, tzv. dvouhlavňová stomie (dochází k vyvedení kličky tlustého střeva). Kolostomie může být vytvořena na slepém střevě, na příčné části tlustého střeva nebo na esovité části tlustého střeva. Objem a konzistence stolice jsou individuální a závisí na umístění stomie na střevě. Ve stomii nejsou nervová zakončení, a proto není citlivá.


Cékostomie

Stomie v oblasti slepého střeva. Nachází se na pravé straně podbřišku na úrovni pokožky. Její vytvoření se aplikuje stále méně. Slouží k odlehčení tlustému střevu.


Sigmoideostomie

Je stomie na esovité kličce (sigmoideu) tlustého střeva. Stomie je umístěna v levé části podbřišku. Většinou je jednohlavňová s trvalým řešením. Nejčastěji je vytvořena po operaci nádorových onemocnění, především pokud je nutné odstranit konečník. Vyústění zbývající části tlustého střeva se provádí skrze břišní stěnu. Funkce tlustého střeva tak zůstává zachována i přes odstranění části střeva. Stolice je kromě období těsně po operaci formovaná.


Transverzostomie

Stomie na příčné části tlustého střeva. Vyvádí se nad pupíkem v horní části břicha na jeho levé nebo pravé části. Většinou jde o dvouhlavňovou stomii, často dočasnou. Po operaci je stolice řídká, poté v závislosti na délce zachované části tlustého střeva a stravování kašovitá nebo formovaná.
Kolostomie - obecné informace