Urostomie - obecné informace


Je stomie na močovém systému a slouží k odvodu moči. Vyskytuje se poměrně zřídka. Z důvodu více možností chirurgického řešení je její umístění různé. Ve stomii nejsou nervová zakončení, a proto není citlivá. Stomie na močovém systému může být vytvořena pomocí části tlustého nebo tenkého střeva, kde střevo neplní funkci rezervoáru, ale jde pouze o vhodnější vyvedení močovodů do společného vývodu na břišní stěnu. Z tenkého střeva je někdy možné vytvořit také „rezervoár“. V tomto případě je možná vědomá kontrola vylučování pomocí katetru.

Skrze urostomii se denně vyloučí asi 1,5 litru moči v závislosti na množství přijatých tekutin. Moč je agresivní a způsobuje podráždění pokožky.
Urostomie